Blue Flower

Schoolvinder.nl helpt u mee in uw zoektocht naar vragen over de basisschool. In dit hoofdpage artikel aandacht voor een aantal zaken die spelen in groep 8, namelijk de Cito-toets, de overgang naar het voortgezet onderwijs, de musical, de afscheidsavond en - in veel gevallen - het kamp. 

 

Cito-toets is de laatste toets

De Cito-toets in groep 8 is een belangrijke toets. Het is namelijk de laatste toets die kinderen in groep 8 maken. Na het maken van de Cito-toets gaan zij van de basisschool af en zullen zij in de brugklas terecht komen. Het schooladvies speelt hierbij een zeer serieuze rol.

  1. Het schooladvies kent een aantal basisfactoren, namelijk:
  2. het idee dat de leerkracht bij een leerling heeft;
  3. toetsscores volgens het LVS;
  4. de score die rolt na het maken van de Cito-toets.

Al deze factoren tezamen vormen een advies voor het voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan vmbo basis beroepsgerichte leerweg, vmbo kaderberoeps gerichte leerweg en vmbo theoretische leerweg, havo en vwo, waarvan ook gymnasium en atheneum. Hoewel het advies pas in groep 8 gegeven wordt, zijn veel ouders al enigszins op de hoogte gebracht met de Cito-scores in het LVS.

 

Van de basisschool naar het middelbaar

Dan maken de kinderen een sprong. Ze gaan van oudste naar de jongste, van de oudste in groep 8 naar de jongste in brugklas. Maar voordat het zover is, heeft u als ouder veel te doen. U moet op zoek naar een school die past bij uw kind, die aansluit bij uw behoeften en bij die van uw kind.

Daarvoor dienen de open dagen.

In veel provincies zijn de open dagen in januari en in februari. Kinderen kunnen dan gaan proeven van de school en het leuke is: u als ouder kunt mee. U kunt uw vragen stellen en bepalen of de school die u op het oog heeft ook echt de school is waar uw kind wel bij zal varen.

De basisschool helpt met het bepalen van een school, als u dat wil. De groepsleerkracht van groep 8 heeft vaak ruime ervaring met scholen en kan al een beetje aangeven waar uw kind zich het prettigst zal voelen en waar het zich goed zal kunnen ontwikkelen.

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders een grote stap.

 

De musical

Maar voordat kinderen over gaan naar het voortgezet onderwijs, wacht hen ook nog een leuke tijd in groep 8. Een van de belangrijkste momenten in het leven van een basisschoolleerling is de eindmusical van groep 8. Wie denkt dat de meester of juf die musical zelf bedenkt heeft het mis!

Er zijn complete bedrijven die musicals maken en daar muziek bij laten schrijven.

De leerkrachten volgen de handleiding en zetten in een paar maanden tijd een hele musical op touw. Het leuke aan de eindmusical is dat kinderen in groep 8 closer worden. Ze werken samen naar een product toe, naar een belangrijk moment, en dat valt te merken. Vriendschappen worden versterkt of kunnen spontaan ontstaan tussen kinderen die al acht jaar bij elkaar in de klas zitten, maar helemaal niet zo met elkaar bezig waren.

De afscheidsavond is vaak het moment waarop de musical plaatsvindt. Een lastige avond met veel emoties, voor leerlingen en hun ouders (en vaak ook voor leerkrachten). Het is goed om er rekening mee te houden dat dit een tranentrekkende avond kan zijn, want uw kind gaat eindelijk van school af en wordt een stuk groter.

 

Kamp

Niet alle scholen, maar wel heel veel gaan op kamp in groep 8. Een moment tussen de musicalstress in, of vlak voor de Cito-toets. Hoe dan ook, ook dit is een moment dat veel kinderen in groep 8 altijd zal bij blijven. De groep 8 kampen staan bol van de bonte avonden en ze mogen ineens alles.

Leerkrachten doen lekker gek, er zijn bosspelletjes en misschien is er wel een kampvuur.

Zoekt de school nog ouders om mee te gaan? Geef u dan zeker op, want ook voor ouders is het genieten geblazen op het kamp van groep 8.

 

Een spannend jaar

Het mag duidelijk zijn. Gaat uw kind naar groep 8? Dan staat hem of haar (en daarmee ook u) heel veel leuks te wachten. Er zijn spannende, ontroerende en mooie momenten. Het is zaak om ervan te genieten en te beseffen dat dit een afsluitende periode is.