Blue Flower

Welkom terug! Het is een poosje geleden dat hier voor het laatst een bericht is gepost, maar er is nu een bericht onderweg. Heb nog even geduld!

Harm Beertema betoogt in Pauw en Witteman over de huidige stand van het onderwijs in Nederland. Hij heeft het over de achteruitgang van het onderwijs, terwijl het juist vernieuwend moest zijn.

Klik hier voor de film.

Schoolvinder.nl helpt u mee in uw zoektocht naar vragen over de basisschool. In dit hoofdpage artikel aandacht voor een aantal zaken die spelen in groep 8, namelijk de Cito-toets, de overgang naar het voortgezet onderwijs, de musical, de afscheidsavond en - in veel gevallen - het kamp. 

 

Cito-toets is de laatste toets

De Cito-toets in groep 8 is een belangrijke toets. Het is namelijk de laatste toets die kinderen in groep 8 maken. Na het maken van de Cito-toets gaan zij van de basisschool af en zullen zij in de brugklas terecht komen. Het schooladvies speelt hierbij een zeer serieuze rol.

  1. Het schooladvies kent een aantal basisfactoren, namelijk:
  2. het idee dat de leerkracht bij een leerling heeft;
  3. toetsscores volgens het LVS;
  4. de score die rolt na het maken van de Cito-toets.

Al deze factoren tezamen vormen een advies voor het voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan vmbo basis beroepsgerichte leerweg, vmbo kaderberoeps gerichte leerweg en vmbo theoretische leerweg, havo en vwo, waarvan ook gymnasium en atheneum. Hoewel het advies pas in groep 8 gegeven wordt, zijn veel ouders al enigszins op de hoogte gebracht met de Cito-scores in het LVS.

 

Van de basisschool naar het middelbaar

Dan maken de kinderen een sprong. Ze gaan van oudste naar de jongste, van de oudste in groep 8 naar de jongste in brugklas. Maar voordat het zover is, heeft u als ouder veel te doen. U moet op zoek naar een school die past bij uw kind, die aansluit bij uw behoeften en bij die van uw kind.

Daarvoor dienen de open dagen.

In veel provincies zijn de open dagen in januari en in februari. Kinderen kunnen dan gaan proeven van de school en het leuke is: u als ouder kunt mee. U kunt uw vragen stellen en bepalen of de school die u op het oog heeft ook echt de school is waar uw kind wel bij zal varen.

De basisschool helpt met het bepalen van een school, als u dat wil. De groepsleerkracht van groep 8 heeft vaak ruime ervaring met scholen en kan al een beetje aangeven waar uw kind zich het prettigst zal voelen en waar het zich goed zal kunnen ontwikkelen.

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders een grote stap.

 

De musical

Maar voordat kinderen over gaan naar het voortgezet onderwijs, wacht hen ook nog een leuke tijd in groep 8. Een van de belangrijkste momenten in het leven van een basisschoolleerling is de eindmusical van groep 8. Wie denkt dat de meester of juf die musical zelf bedenkt heeft het mis!

Er zijn complete bedrijven die musicals maken en daar muziek bij laten schrijven.

De leerkrachten volgen de handleiding en zetten in een paar maanden tijd een hele musical op touw. Het leuke aan de eindmusical is dat kinderen in groep 8 closer worden. Ze werken samen naar een product toe, naar een belangrijk moment, en dat valt te merken. Vriendschappen worden versterkt of kunnen spontaan ontstaan tussen kinderen die al acht jaar bij elkaar in de klas zitten, maar helemaal niet zo met elkaar bezig waren.

De afscheidsavond is vaak het moment waarop de musical plaatsvindt. Een lastige avond met veel emoties, voor leerlingen en hun ouders (en vaak ook voor leerkrachten). Het is goed om er rekening mee te houden dat dit een tranentrekkende avond kan zijn, want uw kind gaat eindelijk van school af en wordt een stuk groter.

 

Kamp

Niet alle scholen, maar wel heel veel gaan op kamp in groep 8. Een moment tussen de musicalstress in, of vlak voor de Cito-toets. Hoe dan ook, ook dit is een moment dat veel kinderen in groep 8 altijd zal bij blijven. De groep 8 kampen staan bol van de bonte avonden en ze mogen ineens alles.

Leerkrachten doen lekker gek, er zijn bosspelletjes en misschien is er wel een kampvuur.

Zoekt de school nog ouders om mee te gaan? Geef u dan zeker op, want ook voor ouders is het genieten geblazen op het kamp van groep 8.

 

Een spannend jaar

Het mag duidelijk zijn. Gaat uw kind naar groep 8? Dan staat hem of haar (en daarmee ook u) heel veel leuks te wachten. Er zijn spannende, ontroerende en mooie momenten. Het is zaak om ervan te genieten en te beseffen dat dit een afsluitende periode is.

 

Het Nederlandse onderwijs zit niet heel veel anders in elkaar dan het systeem in veel andere landen. Toch is het voor lang niet iedereen duidelijk hoe je nu op de universiteit komt en wat het verschil is tussen mbo en hbo.

Het begint allemaal al op de basisschool. Vanuit die hoek komen ook de meeste vragen. Ouders van kinderen in groep 8 zijn bang dat een kind met vmbo-advies nooit meer naar de universiteit kan. En dat is niet het geval. In dit artikel wordt uitgelegd welke vormen van scholen er zijn en welke opbouw er is.

 

Basisschool

Het begint allemaal met het primaire onderwijs. De basis wordt gelegd op de basisschool. Acht jaar lang leren kinderen van alles over rekenen, taal en wereldoriëntatie. In groep 8 wordt besloten naar welk niveau van voortgezet onderwijs een leerling gaat. Wordt het vmbo, havo of vwo? Het hangt af van de Cito-toetsen en het leerlingvolgsysteem dat de schol hanteert.


 

Middelbare school

De middelbare school komt na het basisonderwijs en is verplicht tot 16 jaar oud. Kinderen worden in het voortgezet onderwijs geplaatst op drie niveaus, namelijk:

  • Het VMBO
  • De Havo
  • Het Vwo

 

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Verreweg de meeste kinderen komen terecht op het VMBO. Het VMBO kent vier verdiepingen, namelijk de Basisberoepsleerweg (VMBO-BBL), het Kaderberoepsleren (VMBO-KBL), de gemengde leerweg (Combinatie van VMBO-KBL en VMBO-TL) en de Theoretische Leerweg (VMBO-TL). Binnen het VMBO is de basisberoepsleerweg het laagste n het TL het hoogst. Deze vorm van onderwijs duurt vier jaar. Na vier jaar en een TL-niveau kan een leerling kiezen om in te stromen in de Havo.

 

Het hoger algemeen voorbereidend onderwijs

De Havo wordt ook veel bezocht. Hier leren de kinderen zich voor te bereiden op een studie aan het HBO. Na vijf jaar kunnen zij besluiten om ook het VWO te gaan doen.

 

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Het hoogste onderwijs op de middelbare school is het VWO. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het vwo atheneum en het vwo gymnasium, waarbij gymnasium het hoogste is. Anders dan bij het atheneum krijg je bij het gymnasium ook dode talen, zoals Grieks en Latijn. Het gymnasium en het atheneum bereiden allebei voor op een opleiding aan de universiteit.

 

MBO, HBO en universiteit

In principe staan de niveaus op het voortgezet onderwijs gelijk aan de beroepsopleidingen MBO, HBO en universiteit.

Wanneer je vmbo hebt gedaan kun je naar het MBO. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de niveaus MBO 1 t/m 4. MBO 1 kun je doen met een BBL-diploma, MBO 2 met een KBL-diploma, MBO 3 met een GL-diploma en MBO 4 met een TL-diploma.

Naar het HBO ga je met een Havo-diploma en met een vwo-diploma heb je toegang tot de universiteit.

 

Van HBO naar universiteit

Wil je graag naar de universiteit, maar heb je een HBO-diploma? In dat geval kun je in het eerste jaar van je HBO je propedeuse halen en alsnog naar de universiteit. Vanaf het MBO kan dit niet. Je kunt wel vanaf het MBO naar het HBO en daar alsnog je propedeuse halen. Dit gaat weliswaar met een omweg van enkele jaren, maar laat zien dat het mogelijk is om vanaf het VMBO naar de universiteit te gaan. Dat is waar Nederland weer veel verschilt met andere landen.

 

Bachelors en Masters

Sedert enkele jaren kent Nederland een bachelors en master systeem, net als in veel Europese landen. Omdat het in veel landen ontbreekt aan een HBO-opleidingen en alles daar university (universiteit) heet, is het tegenwoordig in Nederland ook mogelijk om een Master te halen aan een HBO-instelling. Hoewel dit geen universitaire master is, telt deze wel internationaal als een Master.

 

Sommige opleidingen zijn niet te volgen op de universiteit

Dan is er nog een andere zaak die wellicht van belang kan zijn. Sommige opleidingen zijn niet te volgen op de universiteit. Veel ICT-gerelateerde opleidingen, waarin veel mensen toch hun werk willen zoeken vanwege de vele banen en hoge salarissen, zijn enkel en alleen op MBO of HBO niveau te volgen.