Blue Flower

Het Nederlandse onderwijs zit niet heel veel anders in elkaar dan het systeem in veel andere landen. Toch is het voor lang niet iedereen duidelijk hoe je nu op de universiteit komt en wat het verschil is tussen mbo en hbo.

Het begint allemaal al op de basisschool. Vanuit die hoek komen ook de meeste vragen. Ouders van kinderen in groep 8 zijn bang dat een kind met vmbo-advies nooit meer naar de universiteit kan. En dat is niet het geval. In dit artikel wordt uitgelegd welke vormen van scholen er zijn en welke opbouw er is.

 

Basisschool

Het begint allemaal met het primaire onderwijs. De basis wordt gelegd op de basisschool. Acht jaar lang leren kinderen van alles over rekenen, taal en wereldoriëntatie. In groep 8 wordt besloten naar welk niveau van voortgezet onderwijs een leerling gaat. Wordt het vmbo, havo of vwo? Het hangt af van de Cito-toetsen en het leerlingvolgsysteem dat de schol hanteert.


 

Middelbare school

De middelbare school komt na het basisonderwijs en is verplicht tot 16 jaar oud. Kinderen worden in het voortgezet onderwijs geplaatst op drie niveaus, namelijk:

  • Het VMBO
  • De Havo
  • Het Vwo

 

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Verreweg de meeste kinderen komen terecht op het VMBO. Het VMBO kent vier verdiepingen, namelijk de Basisberoepsleerweg (VMBO-BBL), het Kaderberoepsleren (VMBO-KBL), de gemengde leerweg (Combinatie van VMBO-KBL en VMBO-TL) en de Theoretische Leerweg (VMBO-TL). Binnen het VMBO is de basisberoepsleerweg het laagste n het TL het hoogst. Deze vorm van onderwijs duurt vier jaar. Na vier jaar en een TL-niveau kan een leerling kiezen om in te stromen in de Havo.

 

Het hoger algemeen voorbereidend onderwijs

De Havo wordt ook veel bezocht. Hier leren de kinderen zich voor te bereiden op een studie aan het HBO. Na vijf jaar kunnen zij besluiten om ook het VWO te gaan doen.

 

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Het hoogste onderwijs op de middelbare school is het VWO. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het vwo atheneum en het vwo gymnasium, waarbij gymnasium het hoogste is. Anders dan bij het atheneum krijg je bij het gymnasium ook dode talen, zoals Grieks en Latijn. Het gymnasium en het atheneum bereiden allebei voor op een opleiding aan de universiteit.

 

MBO, HBO en universiteit

In principe staan de niveaus op het voortgezet onderwijs gelijk aan de beroepsopleidingen MBO, HBO en universiteit.

Wanneer je vmbo hebt gedaan kun je naar het MBO. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de niveaus MBO 1 t/m 4. MBO 1 kun je doen met een BBL-diploma, MBO 2 met een KBL-diploma, MBO 3 met een GL-diploma en MBO 4 met een TL-diploma.

Naar het HBO ga je met een Havo-diploma en met een vwo-diploma heb je toegang tot de universiteit.

 

Van HBO naar universiteit

Wil je graag naar de universiteit, maar heb je een HBO-diploma? In dat geval kun je in het eerste jaar van je HBO je propedeuse halen en alsnog naar de universiteit. Vanaf het MBO kan dit niet. Je kunt wel vanaf het MBO naar het HBO en daar alsnog je propedeuse halen. Dit gaat weliswaar met een omweg van enkele jaren, maar laat zien dat het mogelijk is om vanaf het VMBO naar de universiteit te gaan. Dat is waar Nederland weer veel verschilt met andere landen.

 

Bachelors en Masters

Sedert enkele jaren kent Nederland een bachelors en master systeem, net als in veel Europese landen. Omdat het in veel landen ontbreekt aan een HBO-opleidingen en alles daar university (universiteit) heet, is het tegenwoordig in Nederland ook mogelijk om een Master te halen aan een HBO-instelling. Hoewel dit geen universitaire master is, telt deze wel internationaal als een Master.

 

Sommige opleidingen zijn niet te volgen op de universiteit

Dan is er nog een andere zaak die wellicht van belang kan zijn. Sommige opleidingen zijn niet te volgen op de universiteit. Veel ICT-gerelateerde opleidingen, waarin veel mensen toch hun werk willen zoeken vanwege de vele banen en hoge salarissen, zijn enkel en alleen op MBO of HBO niveau te volgen.